گوش انسان و ساختار آن

 گوش انسان از سه بخش اصلی تشکیل شده است که از بیرون به داخل شامل گوش خارجی ، گوش میانی و گوش داخلی می باشد.

 قسمت های مختلف گوش انسان

گوش انسان از سه بخش اصلی تشکیل شده است.
سیستم شنوایی انسان به سه قسمت اصلی گوش خارجی ، گوش میانی و گوش داخلی تقسیم می شود.

گوش انسان

گوش خارجی

اولین قسمت از سیستم شنوایی انسان، گوش خارجی می باشد که شامل لاله گوش و مجرای گوش می باشد.

لاله گوش با استفاده از فرورفتگی ها و برآمدگی هایی که دارد صدا ها را جمع می کند و به مجرای گوش منتقل میکند.
مجرای گوش وظیفه ی انتقال صدا ها از بیرون به پرده ی گوش را برعهده دارد.

مجرای گوش انسان بطور طبیعی جرم (سرومن) تولید میکند که باعث محافظت از سیستم شنوایی در برابر ورود حشرات و اجسام خارجی می شود.

جرم گوش بصورت طبیعی از مجرای گوش خارج می شود و دستکاری مجرا باعث افزایش تولید آن و بسته شدن گوش می شود.

گوش انسان

گوش میانی

دومین بخش از سیستم شنوایی انسان گوش میانی می باشد.

گوش میانی شامل پرده ی گوش و استخوانچه ها می باشد.

گوش میانی با استفاده از شیپور استاش با حلق در ارتباط است. وظیفه ی شیپور استاش برقرار کردن تعادل فشار هوای گوش میانی می باشد.
پرده گوش صدا های دریافتی از کانال گوش را با استفاده از ارتعاشات خود با استخوانچه ها منتقل می کند.

پرده ی گوش از سه لایه تشکیل شده است.
استخوانچه های گوش بسیار کوچک اند و شامل سه قسمت چکشی (متصل به پرده ی گوش)، سندانی و رکابی (متصل به حلزون گوش) می باشد.
وظیفه ی استخوانچه های گوش میانی انتقال ارتعاشات پرده گوش به حلزون گوش می باشد.
علاوه بر این گوش میانی دارای عضلات کوچکی است که به استخوانچه ها متصل می باشد

و در هنگام مواجهه با صداهای بلند و ناگهانی منقبض میشود و باعث سرکوب صدا می گردد تا به سیستم شنوایی آسیب وارد نشود.

گوش میانی

گوش داخلی

گوش داخلی شامل حلزون و مجاری نیم دایره ای و عصب گوش است.

حلزون گوش وظیفه ی تبدیل ارتعاشات استخوانچه ها به سیگنال های الکتریکی را بر عهده دارد.

حلزون گوش حاوی مایع مخصوصی است که سلول های مویی بسیار حساسی را درون خود جای داده است.

هر قسمت از حلزون مخصوص شنیدن صدا هایی با فرکانس خاصی است.

مثلا صدا هایی دارای فرکانس پایین(بم) در قسمت نوک حلزون و صدا هایی دارای فرکانس بالا

(زیر) در قسمت قاعده حلزون بیشترین تحریک را ایجاد می کند.

حلزون گوش سیگنال های الکتریکی تولید شده توسط سلول های مویی خود را به عصب گوش تحویل می دهد.

عصب گوش اطلاعات دریافتی از حلزون گوش را به مغز انسان تحویل می دهد تا بصورت اطلاعات شنوایی پردازش گردد.
مجاری نیم دایره ای گوش داخلی وظیفه ی تعادل و حفظ ثبات را بر عهده دارد.

مجاری نیم دایره ای دو طرف با یکدیگر بصورت زوجی هماهنگ هستند و این مساله باعث ایجاد تعادل دوطرفه می شود.
آسیب به هرکدام از بخش های اصلی گوش انسان باعث بروز افت شنوایی خواهد شد که شامل انواع مختلفی می باشد.

بخش داخلی گوش سمعک هوشمند

Call Now Button